Sklepu internetowego DisplayPlanet

Polityka Prywatności to miejsce, w którym dowiesz się kto jest administratorem Twoich danych osobowych, w jakim celu, zakresie i przez jaki okres będą one przetwarzane. Ponadto dowiesz się, komu i na jakich zasadach możemy udostępnić Twoje dane, a także jakie masz uprawnienia w związku z ich przetwarzaniem.

Niniejszą Politykę Prywatności stworzyliśmy tak, abyś znalazł w niej wszystkie niezbędne informacje wymagane przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych obowiązującego od 25 maja 2018 r. („RODO”).

Ilekroć poniżej mówimy o danych, mamy na myśli podane nam przez Ciebie Twoje dane osobowe, np. imię i nazwisko, adres email czy numer telefonu.

1.       Administrator danych osobowych

Sklep DisplayPlanet jest prowadzony przez Fabryka Flag LINEA Milena Trojanowska Spółka komandytowa z siedzibą w Koszalinie, przy ul. Mieszka I 38, 75-900 Koszalin, NIP: 6692565571, która jest administratorem danych osobowych. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się z nami kontaktować w sposób elektroniczny, przesyłając e-mail na adres kontakt@displayplanet.pl lub korzystając z zakładki „Ochrona danych osobowych” widocznej w koncie klienta.

2.       Jakie Twoje dane osobowe przetwarzamy

Przetwarzamy zarówno dane, które sam nam podałeś, jak i dane podane nam przez urządzenie, którym posługujesz się w trakcie korzystania z naszych usług (pliki cookies).

3.       W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe

Twoje dane przetwarzamy w celu założenia konta użytkownika, obsługi i realizacji zamówień , w tym obsługi reklamacji oraz realizacji płatności.

Przetwarzanie niektórych Twoich danych jest konieczne w celu spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa a dotyczących na przykład obowiązku przechowywania niektórych danych przez określony czas.

Twoje dane przetwarzamy również w innych, prawnie usprawiedliwionych celach, w tym w celu:

1)      monitorowania Twojej aktywności w naszych serwisach (m.in. przy pomocy plików cookies),

2)      marketingu bezpośredniego naszych produktów lub usług – dzięki temu możemy informować Ciebie o naszej ofercie,

3)      poznania Twojej opinii na temat świadczonych przez nas usług,

4)      ustalenia, dochodzenia oraz obrony przez nas ewentualnych roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności.

Jeśli udzieliłeś nam zgody, możemy przesyłać Ci informacje handlowe za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4.       Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe

Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

1)      wyrażona przez Ciebie zgoda (założenie konta w serwisie, marketing bezpośredni produktów i usług, wysyłka newslettera),  lub

2)      realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów administratora, lub

3)      spełnienie przez nas obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, to m.in.:

- Ustawa z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości

- Ustawa z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług.

Twoje dane przetwarzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym RODO.

5.       Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe

Będziemy przetwarzać Twoje dane najkrócej, jak to możliwe. Dla poszczególnych przypadków czas przetwarzania danych jest następujący:

1)      Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w określonym celu, będziemy je przetwarzać do czasu odwołania przez Ciebie zgody.

2)      Dane, które przetwarzamy w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu przetwarzać będziemy dopóki trwa ten interes. W szczególności, dane przetwarzane  w celach marketingu bezpośredniego, będziemy przetwarzać do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.

3)      Dane przetwarzane w celu spełnienia przez nas obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa będziemy przetwarzać tak długo , jak wynika to z tych przepisów.

6.        Komu będziemy udostępniali Twoje dane osobowe

Twoje dane osobowe możemy udostępnić podmiotom uprawnionym do tego z mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Będziemy je udostępniali innym administratorom tj.  bankowi lub operatorowi płatności elektronicznych w celu zrealizowania płatności oraz firmom kurierskim w celu zrealizowania dostawy.

Przy realizacji niektórych zadań korzystamy z pomocy podmiotów zewnętrznych. W takim przypadku powierzamy dane osobowe naszych klientów podmiotom, które je przetwarzają w określonym celu na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. Jest to na przykład firma, która świadczy usługi hostingu sklepu internetowego, firma która serwisuje oprogramowane i sprzęt komputerowy czy Kancelaria Prawnicza.

Nie przekazujemy Twoich danych do państw trzecich ani żadnych organizacji międzynarodowych.

7.       Czy Twoje dane osobowe będą poddawane zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji (w tym profilowaniu)

Na podstawie przekazanych nam danych osobowych nie będą podejmowane żadne zautomatyzowane decyzje. Administrator może korzystać z profilowania do celów marketingu bezpośredniego. Wykorzystanie plików cookies pozwoli dostosować przesyłane reklamy i wyświetlane treści do Twoich potrzeb. Jeżeli nie chcesz podlegać profilowaniu powinieneś odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies.

8.       Czy musisz podać nam swoje dane

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do realizacji zamówienia. Nie podanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji usług.

9.       Jakie są Twoje uprawnienia

W związku z tym, że powierzasz nam swoje dane osobowe przysługuje Ci prawo do:

1)      dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii,

2)      sprostowania swoich danych,

3)      usunięcia danych, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych w art. 17 ust. 1 RODO,

4)      ograniczenia przetwarzania, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych w art. 18 ust. 1 RODO,

5)      cofnięcia zgody w każdym momencie; w tym przypadku przetwarzanie będzie legalne do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie.

Jeżeli uważasz, że przetwarzając Twoje dane osobowe naruszamy przepisy RODO, to możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skargę należy kierować na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10.   Czy Twoje dane będziemy przekazywali poza obszar obszar Unii Europejskiej

W procesie obsługi klienta Administrator wykorzystuje usługi firmy Google. W związku z tym dane osobowe mogą być przekazywane do centrów przetwarzania danych zlokalizowanych poza obszarem Unii Europejskiej. Firma Google potwierdza, że przestrzega obowiązujące zasady ochrony prywatności zgodnie z Tarczą Prywatności.

11.   Co to są pliki cookies

Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniu, za pośrednictwem którego korzystasz z naszych serwisów internetowych.

Cookies, które stosujemy, są bezpieczne dla Twoich urządzeń, są wolne od wirusów czy niechcianego oprogramowania.

Pliki cookies zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość. Pliki te w żadnym wypadku nie pozwalają na pobieranie żadnych informacji z Twojego urządzenia, jedynie na dostęp do wybranych informacji.

12.   W jaki sposób możesz zarządzać zgodą na korzystanie przez nas z plików cookies

Zgodę możesz wyrazić za pomocą ustawień oprogramowania wykorzystywanego do korzystania z serwisów, np. za pomocą ustawień wykorzystywanej przez Ciebie przeglądarki internetowej.

Możesz nie wyrazić zgody lub cofnąć ją w dowolnym momencie za pomocą zmiany odpowiednich ustawień przeglądarki.